Voorkom pestgedrag op school

Je weet dat het ontwikkelen van goed gedrag of goede gewoonte bij een kind, net als bij ons volwassenen, geen lineair proces is. Het verloopt met horten en stoten, soms snel en dan weer langzaam. Het is één van de meest complexe processen.

Maar wat doe jij bij het signaleren van pesten in je klas? Waarschijnlijk grijp je het standaard pestprotocol uit de kast met zijn oude bekende werkwijze: het lineaire schema vol rationele afspraken en met de hoop dat het deze keer, bij dit kind, misschien wel tot het beoogde doel leidt...


Vergeet het antipest programma

Maar al te vaak willen we eenvoudige antwoorden op complexe problemen. Als je het geheel overdenkt, zie je dat pesten uit meer factoren is opgebouwd dan alleen het gedrag van de individuen. In het totaal plaatje zie je dan dat eigenlijk de hele dynamiek van je klas lekt, waardoor het ruimte ontstaat dat er gepest kan worden. Dat is dweilen met de kraan open!


Maak je hele klas gelukkig

Onze antipest aanpak is helaas altijd gebaseerd op hoe wij als volwassenen de jongeren duidelijk maken wat pesten is en wat ze kunnen doen om pesten aan te pakken. Maar ben jij er altijd bij op die kritische momenten?  Waarschijnlijk niet maar je klas wel!

In werkelijkheid zijn de kinderen zelf de echte experts in wat, hoe en waar het gebeurt op school. Met karakter educatie leer je de essentiële waarheden over pesten en andere vormen van sociale agressie. Dat begint al met je klassenregels, zijn ze gericht op het vormen van een gezellige en gelukkige klas?  Met sturen op karaktervirming verbreek je ook de mythes over pesten en leer waarom veel gebruikte methoden juist averechts werken.


Vergroot je inzicht in het gedrag en de emoties van de toeschouwers

Leer de realistische aanpak om je klas te onderwijzen in hoe zij zelf de lekken kunnen repareren. Met praktische richtlijnen en bewezen strategieën kun je hun verantwoordelijkheidsproces bemoedigen. Om zo samen te groeien naar de beste pest oplossing in een sociale omgeving waarin iedereen gelukkig is.


Grip op pesten?

 Wil je tips ter voorkoming van pesten voor je klas? Lees hier 3 herkenbare en eenvoudige tips om karakter educatie toe te passen in jouw klas als de basis voor een goede sfeer en grip op de groep. 


Wil je meer voor karaktervorming?   Neem deel aan gratis webinars. Laat je inspireren en stel je vragen.