generatie met karakter

Vida Niazian

Bouwen aan een generatie met Karakter!

vida-niazian-1

Hi, ik ben Vida en hierboven lees je mijn levensmissie. Ik weet zeker dat het ook deels jouw missie is! Jij en ik, werken met mensen, we zetten ons in door onze kennis en ervaring door te geven. Mensen bloeien door mensen. We hebben de mooiste baan van de wereld!

Maar makkelijk is het niet! Soms is het zelfs erg frustrerend. Ik ben keer op keer getuige geweest van drastische, soms erg pijnlijke en vaak onbegrijpelijke keuzes die mensen kunnen maken! Zo werd "Waarom gedragen we ons zoals we ons gedragen?" mijn levensvraag. Nu 30 jaar later, na talloze studies, trainingen, boeken, toepassen en uitproberen, kan ik het omvatten! Het antwoord is eigenlijk niet zo ingewikkeld! 

15 jaar

Toonaangevend in Karaktervorming

490+

Lezingen 

10.000+

Workshops 

34 jaar

Maatschappelijk actief

Persoonlijke noot

Ik ben opgegroeid in Iran tijdens de revolutie, een periode waarin de levensstandaarden en het gedrag van de mensen zwaar onder druk kwamen te liggen. Rechtvaardigheid en betrouwbaarheid werden vage begrippen. Met onbegrip stelde ik de volwassenen telkens vragen naar hun motieven waarom ze tot hun nieuwe drastische keuzes kwamen. Maar voor deze keuzes, vaak gedreven door emoties, bleek zelden een logische verklaring te zijn. Ik leerde wel dat je de 'keuzes’ niet aan het lot kon toeschrijven, de keuze is altijd aan jou! 


Intussen veranderde ons leven al snel in overleven door voortvluchten.…

Toen ik 10 jaar was begon de achtjarige oorlog, een periode waarin je van niets en niemand meer zeker was, de enige stabiliteit die nog over was, was je zelf. Als gevestigde orde onzeker is geworden en waarden in twijfel zijn geraakt, ontmoet je de ware aard van de mensen om je heen. 


Ik voelde me aangetrokken tot die mensen, gewone mensen, die een onuitputtelijke kracht bleken te hebben. Ze spraken met woorden die zo doordrongen waren van vertrouwen en rechtvaardigheid, welke je onmiddellijk rust en veiligheid konden bieden. Ze werden mijn rolmodellen. Zelfs tijdens de levensbedreigende periode als vluchteling, in verschillende landen, ben ik bijgestaan door hun reflecterende visie op het leven.

Ik ben opgegroeid in chaos met grote C. Ik ben gevormd, gebroken, opgeknapt, afgebrand en weer herrezen. Ik heb zo veel geluk gehad en ik heb zo veel kunnen leren. Meer dan helder is in mijn hart het besef gegraveerd dat niet de omstandigheden, maar je karakter je lot bepaalt. Ongeacht waar je leeft, wat je hebt en met wie je bent…


Maar niet iedereen heeft de kans gehad om deze vormende kracht te ondervinden. Daarom ben ik ontzettend gemotiveerd om het door te geven. Samen kunnen we de komende generatie behoeden voor veel onbegrip en verdriet. Tegelijkertijd kunnen we ze leren hoe ze wijze en gevoelige keuzes kunnen maken, voor hunzelf, hun omgeving en de wereld. We kunnen hiermee samen bouwen aan een generatie met opzettelijk goed gedrag!

1994 - 2000

Pink Elephant

Programma manager

2000 - 2008

Zwitserleven

Business consultant

2009 - heden

Karakter Educatie

Expert in karaktervorming

2014 - heden

Spreker
Jeugd, karkater, inclusie

Nevenfuncties ter ondersteuning van maatschappelijke kwesties


1990

Taalvrijwilliger bij Stichting Vluchtelingenwerk Zoetermeer

Actief in Bahá’í-gemeenschap Zoetermeer


1992-1993

Deelnemer aan de Haagse Vrouwenraad


1992-2001

Werkgroep Eenheid in Verscheidenheid

Vertegenwoordiger voor Agenda 21, UNCED, Gemeente Zoetermeer

Lid van de OC en samenwerking met Bahá’í Vizier Magazine


1992 - heden

Lid Plaatselijke Geestelijke Raad Zoetermeer


2001-2004

Oprichter en moderator van het Multicultureel Café ‘Couleur Locale’

Naar aanleiding van de aanslagen op 11 september, werd een laagdrempelige ontmoetingsplek gecreëerd voor verschillende culturen met gevarieerde maandelijkse programma's.


2001-2012

Lid van de stuurgroep ‘Geloven in Zoetermeer’

Lid van de organisatiegroep Internationale Vrouwendag


2009-2010

Nacht-moeder Rokkeveen, Zoetermeer

Voor steun aan (hang) jongeren


2012 - 2017

Vrijwilliger bij Piezo, Opvoeden Samen Aanpakken


2012-2023

Voorzitter van Bahá’í Uitgeverij Nederland


2015-heden

Bestuurslid van de Stichting Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ)


2022-heden

Oprichter van Stichting Leiders voor de Toekomst

Projectleider van de Respect Foundation in Zoetermeer


2023-heden

Uitgeroepen tot Ambassadeur van Vrijheid

Lid van de inhoudelijke commissie van de Prinsjesdagviering

Aanjager en moderator van de #VrouwenvanZoetermeer-community


2024-heden

Voorzitter van de Stichting Drop-in Academy

Vida Niazian

Als spreker neem ik je mee op een reis door mijn kleurrijke levenservaring en verhalen. Ik nodig je uit om op een andere manier naar je eigen keuzes te kijken, geïnspireerd door mijn eigen ervaringen, gebreken en pijn, maar ook door de kansen, inzichten en geluk die ik met aanstekelijke passie deel. Mijn verhalen draaien altijd om mensen: hun gevoelens, gedachten en acties, en overstijgen de grens tussen werk en privé.


Karakter is de manier waarop je hart denkt. Wanneer het hart anders leert denken, zal het gedrag volgen. De kennis en technieken die ik heb verworven, bieden jou waardevolle tools om gedrag te vormen, vertrouwen te creëren, om te gaan met veranderingen en tegenslagen, en succes te behalen in de ruimste zin van het woord. Je leert hoe je gedrag positief kunt beïnvloeden en beter kunt begrijpen wat mensen drijft, en hoe je hun intrinsieke zelforganisatievermogen kunt vergroten.


Je ontdekt snellere en effectievere oplossingen voor gedragsproblemen en leert bovendien hoe je kunt voorkomen dat dit ten koste gaat van jouw energie en welzijn.