Grip op de groep

Iedere onderwijzer beaamt dat er basis van lesgeven rust en orde is in de klas. Om dat basis te bereiken moet je weten hoe je grip kan hebben op het gedrag van je leerlingen. Er zijn drie absoluut essentiële inzichten over waarom we ons gedragen, hoe we ons gedragen, die nu ontbreken in het gedachtegoed van onderwijs.


Grip op het gedrag in de groep

Onze leerlingen missen de innerlijke motivatie om te kunnen kiezen voor een gedrag. Ze moeten grip ontwikkelen op hun eigen gedrag, voordat een leerkracht grip op hun gedrag kan hebben, en ook nog het gedrag in de groep kan aansturen. Maar hoe werkt grip op gedrag? Heb jij grip op jouw eigen keuzes en gedrag? 


Wij willen graag dat kinderen ‘goede’ keuzes kunnen maken bij wat ze wel of niet doen, goede keuzes in wat ze wel of niet zeggen.

Maar hoe maken ze eigenlijk die keuzes?  Hoe kunnen wij de kinderen motiveren en begeleiden tot het maken van bewust overwogen keuzes? Wat hebben kinderen nodig om met vertrouwen en een positief zelfbeeld op te groeien?  Hun zelfbeeld is essentieel, want de relatie die ze met zichzelf hebben, beïnvloedt in hoge mate de relatie die ze hebben met de wereld. Dus ook de keuzes die ze maken. Om kinderen hierin te kunnen helpen, hebben wij kennis nodig van de beweegredenen achter de keuzes en het gedrag.

 

Grip op de groep en emotionele stabiliteit

Tweede inzicht gaat om het bevorderen van emotionele intelligentie. Ik denk dat je met mij eens bent dat het een absoluut onmisbaar tool is voor iedere leerkracht! Het leren beheersen van zelfregulering technieken verbeterd emotionele stabiliteit van kinderen waardoor ze meer grip op hun eigen gedrag krijgen. Het is ook de sleutel tot optimaal functioneren. Welke tools zet jij in om de emotionele intelligentie te verhogen?  


De kinderen hebben een rolmodel nodig die laat zien hoe het in de praktijk eruit ziet, om bijvoorbeeld kalm te kunnen reageren in stresssituaties of tegen een stootje te kunnen. Dus laten we daar even bij stil staan. Hoe emotioneel stabiel ben jij eigenlijk? In welke mate ben je gevoelig voor negatieve emotie of stressvolle gebeurtenissen? 


Grip op de groep en taal!

Derde gaat om taal. Je zit dat kinderen hun gedrag in lastige situaties reguleren door in of tegen zichzelf te praten, en kinderen met een mindere taalvaardigheid zouden zichzelf daardoor minder goed kunnen bijsturen, met gedragsproblemen op latere leeftijd als gevolg. Taal maakt het ons mogelijk ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, met elkaar te overleggen en ons denkvermogen te vergroten door onze gedachten te verbinden met die van anderen.


Met taal kunnen wij kinderen aan ons binden en ook afstoten. Natuurlijk hebben we allemaal ogen en oren, maar dat wil niet zeggen dat we in staat zijn om te zien en te luisteren. Wij kunnen deze vermogens activeren met o.a. onze woorden die met tact en wijsheid zijn gekozen. Ben jij bewust welke woorden je regelmatig in de klas gebruikt? En hoe vaak? Weet jij welke van die woorden kinderen aanzetten tot goed gedrag? 


Wil jij blijvend grip op de groep?

Kortom voor ons volwassenen, is het al moeilijk om grip te hebben op ons eigen gedrag. Maar we willen graag grip hebben op het gedrag van een groep opgroeiende kinderen! Zonder ons af te vragen hoe gedrag eigen tot stand komt. Het kost ons dagelijks enorm veel tijd en energie om ongewenst gedrag proberen te corrigeren. 


Het is vanzefsprekend veel effectiever om te kijken naar wat bijdraagt aan de vorming van het gedrag, en daarmee aan de slag te gaan.  

Ofwel aan de slag met Karaktervorming! Want ons karakter is de bron en direct verantwoordelijk voor ons gedrag. Het aanleren van karaktereigenschappen als betrokkenheid, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid overstijgt de onderhandeling over het gedrag, en geeft de leerlingen motiverende kracht om een andere gedrag te tonen. Omdat karaktereigenschappen de keuzes beïnvloeden over wat ze voelen, wat ze denken en wat ze doen!


Je kunt nu het gedrag misschien tijdelijk manipuleren tot gewenst gedrag, maar het is geen garantie voor opbouwend goed gedrag. Als je als leerkracht bereidt bent te investeren in karaktervorming in plaats van gedrag corrigerende maatregelen, pak je het probleem aan bij de bron. De taal van karakter zorgt bovendien dat woorden als geduld, vrirendelijk en netjes wordt toegevoegd aan dagelijkse vocabulaire van jou en je leerlingen.  


Voor jouw is het ook een eenvoudige keuzes, want karaktereducatie is geen lesmethode maar een manier van lesgeven! Dus dat is snel te leren en kun je morgen van bewijzen van spreken al mee beginnen. Hiermee investeer je in je eigen rust, orde in de klas en een gezonde sfeer.


Nog meer tips voor in de klas:

Wil jij ook dat in je klas goede sfeer hangt en kinderen aanspreekbaar zijn op hun gedrag keuzes? Dan nodig ik je uit om je even te verdiepen in karkatervorming. Het is lastig om je met een artikel mee te nemen in een bekende en toch ook zo onbekende wereld van Karaktervorming. Laat je gewoon overtuigen door je eigen ervaringen met jouw leerlingen. Hierbij een paar tips en voorbeelden die je uitproberen:

Als je verdieping zoekt, kun je beginnen met gratis videotraining over Klassenregels? Hoe zijn jouw klassenregels opgesteld eigenlijk? Ik heb 3 tips voor simpele klassenregels die echt werken. Het is al meer dan 3000keer bekeken, ik weet zeker dat jij daar ook inspiratie uit kan halen.


Heb je een vraag of wil je iets delen? Leuk! Je kunt helemaal onderaan de pagina een bericht achterlaten.