Karakter is een werkwoord, die je terugziet in wat we doen, hoe we het doen, en waarom we het doen. Onze keuzes, vormen het patroon van ons karakter stap voor stap. Met wat we doen hebben we invloed op dit moment. Tegelijkertijd trekken we een spoor dat invloed heeft op wat we in de toekomst zullen doen. Ons karakter heeft ook direct effect op karakter van anderen.

Karaktervorming in kindertijd

Grotendeels van patronen die ons denken, voelen en handelen, bepalen zijn aangeleerde patronen. Ze stammen vaak uit de vroegste kindertijd, omdat we dan het meest ontvankelijk zijn ‘voor het aanleren en opnemen van nieuwe dingen’. Dit ‘aanleren’ gebeurt voornamelijk op een impliciete manier op voorbeeld van onze (groot)ouders en onderwijzers.
De rest van ons leven wordt onze karakter steeds verder verfijnt. Je kunt je karakter veranderen, door waar nodig, de aangeleerde (ongewenste)patronen afleren en nieuwe patronen aanleren.

https://www.youtube.com/embed/ZyaPNtB8HQg

Karakter educatie

Karakter educatie is bewuste bijdrage aan dit oneindige proces van vorming. Ieder kind (ook volwassenen) heeft recht om te leren hoe ze wijze en rechtvaardig keuzes kunt maken voor zichzelf, hun omgeving en de wereld.

Omdat afleren is echter moeilijker is dan de eerste keer goed aanleren, is het van grote belang dat ouders en de professionals rondom opgroeiende kinderen karakter educatie integreren in hun dagelijks werk (en leven).

Artikelen in Karaktervorming