Page content

Ontknoping van KarakterEducatie

Een cadeau voor alle Leerkrachten!

Er bestaat een gat in het onderwijs die wellicht veel groter is dan die in de ozonlaag! Gevoelsmatig weet je dat ook. Iedere leerkracht weet dat het karakter van een leerling een grote rol speelt op school.

  • Maar welke rol is dat?

Pas als je het karakter inzichtelijk en concreet kan beschrijven zou je er ook invloed op kunnen uitoefenen.

  • Maar wat is eigenlijk karakter?
  • Wat houdt karaktervorming in?
  • Welke rol zou een leerkracht daarin kunnen spelen?

ebook Karakter Educcatie

Download 5 feiten over Karakter Educatie

Lees het eBook en (her)ontdek:

  • het belang en de kracht van karakter educatie en
  • wat zijn bijdrage kan zijn in jouw klas!

Deel je mening hier met andere leerkrachten.

Phoenix WebsitePhoenix Website