Page content

The Missing Link in Education

The Missing Link in Education

Er bestaat een gat in het onderwijs die wellicht veel groter is dan die in de ozonlaag! Gevoelsmatig weet je dat ook. Iedere leerkracht weet dat het karakter van een leerling een grote rol speelt op school.

 

Iedere leerkracht moet het leren!

Maar ondanks dat leerkrachten overtuigd zijn van het belang van karaktervorming, worden zij in het huidige onderwijssysteem niet altijd opgeleid of ondersteund om de innerlijke motivatie wakker te maken van hun leerlingen.

Alleen een solide karakter biedt het kind de garantie om het beste uit zijn/haar leven te kunnen halen.

 

De ontbrekende schakel

Eén van de belangrijkste schakels die we in onze tijd missen is het herstel van de oude wijsheid over het belang van het karakter. We hebben een goed karakter nodig voor een succesvol en gelukkig leven.

Met karaktervorming kunnen we een rechtvaardige, meelevende, en vruchtbare samenleving creëren.

Karakter Educatie biedt zeer boeiende en ontbrekende inzichten om zowel het individu als de school te kunnen laten bloeien. Het is gebaseerd op een brede en diepgaande wetenschappelijke onderzoekresultaten en nog belangrijker; de praktijkervaringen van honderden scholen internationaal.

Meer leren over Karakter Educatie?

karaktereducatie_training_studiedagen karaktereducatie_training_trainingenLezing over Karakter

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);
Phoenix WebsitePhoenix Website